Gwarancja i reklamacje

Produkty dostepne w sklepie GrzałkiElektryczne.pl oraz grzałki wykonywane na zamówienie standardowo posiadają 12 miesięczną gwarancję chyba, że w opisie produktu lub w ofercie zaznaczono inaczej. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe oraz produkcyjne - właściciel Sklepu GrzałkiElektryczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór, niewłaściwą eksploatację produktów.

Oferowane grzałki są wykonywane zgodnie z Polskimi Normami Elektrycznymi (PNE).

 

Składanie reklamacji

W przypadku uszkodzenia grzałki w okresie gwaranyjnym prosimy o zapoznanie się z przyczynami najczęściej nieuznawanych reklamacji. Jeśli Państwa przypadek nie dotyczy żadnej z poniższych sytuacji prosimy o kontkat emailowy/telefoniczny. Następnie otrzymają Państwo protokół reklamacyjny, który należy złożyć razem z reklamowanym produktem. Koszt dostarczenia produktu ponosi Kupujący (chyba, że producent w karcie gwarancyjnej zaznaczył inaczej).

 

Przyczyny uszkodzenia grzałek nie podlegające gwarancji

1. Brak odbioru ciepła z powierzchni grzałki - drut oporowy w grzałce przepala się na skutek zbyt wysokiej temperatury. W przypadku grzałek pracujących w powietrzu najczęstszymi przyczynami jest brak przedmuchu (w przypadku grzałek mocno obciążonych), zbyt szybkie wyłączenie wentylatora po wyłączeniu grzałek, zbyt wysoka temperatura pracy w stosunku do materiału grzałki, "gęste" ułożenie grzałek, "stykanie się" grzałek itp. Natomiast dla elementów grzejnych przeznaczonych do pracy w wodzie najczęstszą przyczyną jest załączenie grzałki przy braku pełnego zanurzenia, brak wystarczącego przepływu dla grzałek mocno obciążonych, warstwa kamienia kotłowego na grzałce uniemożliwiająca odbiór ciepła przez wodę, zanieczyszczenia, osady w zbiorniku osadzające/przypalające sie na powierzchni elementów grzejnych itp.
2. Użycie grzałki niezgodnie z przeznaczeniem - zastosowanie grzałki miedzianej do zbiornika nierdzewnego (elektrokorozja), zanurzenie w wodzie grzałki do pracy w powietrzu (niehermetyczne przyłącza, tulejki mocujące), zastosowanie grzałki do piekarnika w piecu akumulacyjnym (zbyt wysoka temperatura) itp.
3. Niewłaściwy dobór grzałki na etapie projektowania kompletnego urządzenia. Grzałki elektryczne w większości przypadków są podzespołami pracującymi w danym urządzeniu. W przypadku projektowania/budowania urządzenia wiele czynników ma wpływ na poprawną pracę elementów grzejnych np. dobór materiału płaszcza do warunków w urządzeniu, medium ogrzewanego, temperatury pracy, sposób montażu, odstępy pomiędzy elementami grzejnymi, zabezpieczenia prądowe, zabezpieczenia termiczne, wpływ ogrzewanego medium płynnego innego niż woda na materiał płaszcza/mocowania (środowiska agresywne), izolacja w urządzeniu, praca w przedmuchu/przepływie itp.
4. Niewłaściwy dobór obciążenia powierzchniowego grzałki do ogrzewanego medium - prosimy o sprawdzenie tabeli maksymalnego obciążenia elementów grzejnych przy pracy w danym medium (link).
5. Podłączenie grzałki na wyższe napięcie. Od strony technicznej jest to możliwe jednak zawsze prosimy zwrócić uwagę jaką moc osiągnie grzałka po zwiększeniu napięcia i czy obciążenie powierzchniowe będzie w normie.
6. Nieprawidłowo wykonane gięcie - dotyczy grzałek ze zmiękczonym płaszczem. Gwarancji udzielamy jedynie na grzałki gięte przez nas. W przypadku gięcia we własnym zakresie grzałki tracą gwarancję. Po każdym wygięciu należy sprawdzić poprawność parametrów elektrycznych (oporność izolacji, oporoność spirali, sprawdzenie napięciem przebicia). Przed gięciem we własnym zakresie prosimy o zapoznanie się z warunkami prawidłowego gięcia (link).

Szanowni Państwo, prosimy zwrócić uwagę, że grzałki są urządzeniami elektrycznymi wymagającymi sprawdzenia przed podłączeniem oraz montażu przez uprawnionego elektryka.

 

Proces reklamacyjny

Po otrzymaniu uszkodzonego produktu w ciągu 14 dni otrzymają Państwo decyzję reklemacyjną wraz protokołem drogą emailową lub telefoniczną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji - w najkrótszym możliwie czasie - produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub otrzymają Państwo zwrot kosztów. Odesłanie naprawionego/nowego produktu odbędzie się na koszt sklepu GrzałkiElektryczne.pl lub producenta.

W przpadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji uszkodzony produkt pozostaje do dyspozycji w ciągu 14 dni, a w przypadku braku odbioru zostanie zezłomowany.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 732 415 435 lub emailowy biuro@grzalkielektryczne.pl.